Kirjoittajat

Jenni Aittokallio psykofyysinen fysioterapia aspect.jpg

Jenni Aittokallio on fysioterapeutti (PIRAMK, 2008). Jenni on suorittanut psykofyysisen fysioterapian 30 opintopisteen laajuiset erikoistumisopinnot (TAMK, 2013), sekä Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (TAMK, 2018). Jenni tutki YAMK opinnäytetyössään asiakkaiden kokemuksia neurologisesta avokuntoutuspolusta ja asiakkaille erityisen merkityksellisiä tekijöitä kuntoutuspolullaan. Opinnöytetyön kvalitatiivisen aineiston pohjalta julkaistaan pian vertaisarvioitu tutkimusartikkeli. Jenni työskentelee Tampereella psykofyysisenä fysioterapeuttina pääsääntöisesti lasten, nuorten ja odottavien ja synnyttäneiden äitien parissa. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat ahdistuneisuushäiriöiden sekä kehonkuvahäiriöiden fysioterapia.

Twitter: @jenniaittokall1 Instagram: psykofyysinenfysio_jenni

Anna Rajala psykofyysinen fysioterapia aspect.jpg

Anna Ilona Rajala on fysioterapeutti (PIRAMK, 2008), Master of Arts (University College London, 2013), filosofian tohtori (PhD, University of Brighton, 2021) sekä politiikantutkija (Tampereen yliopisto). Vuodesta 2019 lähtien Anna on toiminut Critical Physioterapy Networkin hallituksen jäsenenä. Anna on kiinnostunut laajasti ihmistieteellisestä tutkimuksesta fysioterapiassa ja terveysalalla, erityisesti etiikan, politiikan tutkimuksen, historian, kirjallisuuden, hoivatutkimuksen, kehon ja filosofian näkökulmista. Tällä hetkellä Anna tutkii Adornon ajattelua ja fysioterapiaetiikkaa sekä fysioterapian ja dementian politiikka.

Blogi: https://criticalhealthphilosophy.wordpress.com/ Twitter: @annailonarajala