Kirjoittajat

Jenni Aittokallio psykofyysinen fysioterapia aspect.jpgJenni Aittokallio on fysioterapeutti (PIRAMK, 2008). Jenni on suorittanut psykofyysisen fysioterapian 30 opintopisteen laajuiset erikoistumisopinnot (TAMK, 2013), sekä Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (TAMK, 2018). Jenni tutki YAMK opinnäytetyössään asiakkaiden kokemuksia neurologisesta avokuntoutuspolusta ja asiakkaille erityisen merkityksellisiä tekijöitä kuntoutuspolullaan. Opinnöytetyön kvalitatiivisen aineiston pohjalta julkaistaan pian vertaisarvioitu tutkimusartikkeli. Jenni työskentelee Tampereella psykofyysisenä fysioterapeuttina pääsääntöisesti lasten, nuorten ja odottavien ja synnyttäneiden äitien parissa. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat ahdistuneisuushäiriöiden sekä kehonkuvahäiriöiden fysioterapia.

Twitter: @jenniaittokall1 Instagram: psykofyysinenfysio_jenni

Anna Rajala psykofyysinen fysioterapia aspect.jpgAnna Ilona Rajala on fysioterapeutti (PIRAMK, 2008), Master of Arts (University College London, 2013), filosofian väitöskirjatutkija (University of Brighton) sekä politiikan projektitutkija (MAB, Tampereen yliopisto). Vuodesta 2019 lähtien Anna on toiminut Critical Physioterapy Networkin hallituksen jäsenenä. Anna on kiinnostunut laajasti ihmistieteellisestä tutkimuksesta fysioterapiassa ja terveysalalla, erityisesti etiikan, politiikan tutkimuksen, historian, kirjallisuuden, hoivatutkimuksen, kehon ja filosofian näkökulmista. Tällä hetkellä Anna tutkii filosofian väitöskirjassaan Adornon ajattelua ja fysioterapiaa. Marraskuussa 2019 hän aloittaa projektitutkijana Tampereen yliopistossa aiheenaan fysioterapian ja dementian politiikka.

Blogi: https://criticalhealthphilosophy.wordpress.com/ Twitter: @annailonarajala