Kirjoittajat

Jenni Aittokallio psykofyysinen fysioterapia aspect.jpgJenni Aittokallio on fysioterapeutti (PIRAMK, 2008). Jenni on suorittanut psykofyysisen fysioterapian 30 opintopisteen laajuiset erikoistumisopinnot (TAMK, 2013), sekä Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (TAMK, 2018). Jenni tutki YAMK opinnäytetyössään asiakkaiden kokemuksia neurologisesta avokuntoutuspolusta ja asiakkaille erityisen merkityksellisiä tekijöitä kuntoutuspolullaan. Opinnöytetyön kvalitatiivisen aineiston pohjalta julkaistiin vertaisarvioitu tutkimusartikkeli. Jenni työskentelee Tampereella psykofyysisenä fysioterapeuttina pääsääntöisesti lasten, nuorten ja odottavien ja synnyttäneiden äitien parissa. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat ahdistuneisuushäiriöiden sekä kehonkuvahäiriöiden fysioterapia.

Twitter: @jenniaittokall1 Instagram: psykofyysinenfysio_jenni

Anna Rajala psykofyysinen fysioterapia aspect.jpgAnna Ilona Rajala on fysioterapeutti (PIRAMK, 2008), Master of Arts (University College London, 2013), filosofian väitöskirjatutkija (University of Brighton) sekä politiikan projektitutkija ja yliopisto-opettaja (MAB, Tampereen yliopisto). Vuodesta 2019 lähtien Anna on toiminut Critical Physioterapy Networkin hallituksen jäsenenä ja keväällä 2020 hän siirtyi hallituksen co-puheenjohtajaksi. Vuodesta 2020 Anna on toiminut Suomen Kuolemantutkimuksen Seura Ry:n vertaisarvioidun aikakauslehden co-päätoimittajana. Anna on kiinnostunut laajasti ihmistieteellisestä tutkimuksesta fysioterapiassa ja terveysalalla, erityisesti etiikan, politiikan tutkimuksen, historian, kirjallisuuden, hoivatutkimuksen, kehon ja filosofian näkökulmista. Tällä hetkellä Anna tutkii fysioterapiaetiikkaa sekä kuntoutuksen ja dementian globaalia politiikka. Annan englanninkielistä terveysfilosofian tutkimusblogia pääset lukemaan tämän linkin takaa.

Twitter: @annailonarajala